Astaghfirullah Rabbal Barroya

أ َ سـْــتـَـغـْـفـِـرُ الله، رَبَّ الـْــبـَرَايـَـا
أ َ سـْــتـَـغـْـفـِـرُ الله، مِــنَ الـْــخـَــطَايـَــا

رَبِّ ز ِدْنـِى عـِــلـْــمًـا نـَــافـِــعـًــا
وَوَفـِّــقـْــنـِــى عـَــمـَــلاً مـَــقـْــبـُــولاً
وَهَــبْ لـِــى ر ِزْقـًــا وَاسِــعـًــا
وَتـُــبْ عـَــلـَــيـْـنـَــا تـَــوبـَــة ً نـَــسـُــوحـًــا

وَلـِــهـَــذَا سـِــر ِّ * آدُع
فـِــى يـَــسـَــارى  وَ عـَــسـَــارى
أ َنـَــا عـَــبـْـدٌ صـَـارَ * فـَــقـْــرى
إ ِنَّ * فـَــقـْــرى * وَالـضـِّــرَارى *

وَالـْــكـَــفـَــانـِــى عـِــلـْــمُ رَبــِّــى *
بــِالـْــسـُــؤَالـِــى وَاخـْــتـِــيـأر ِى
يـَــا إ ِلــَــهـِــى وَ مـَــلِــيــكـِــى
أ َنـْــتَ تـَــعـْــلـَــمْ كـَــيـْــفَ حـَــالـِــى

Artinya :
Aku mohon ampun pada Allah tuhan sekalian mahluk
Aku mohon ampun pada Allah dari pada segala dosa

Ya Allah ya Tuhanku tambahkan lah Ilmu yang bermanfaat kepadaku
Dan bimbing aku pada amalan yang diterima
Berikanlah aku rizqi yang luas
Dan terimalah taubatku taubat Nasukha

Dan ini rahasia seruan Do’a ku padamu
Dan aku berharap moga di permudahkan
Aku adalah seorang hamba yang fakir
Sesungguhnya kami fakir dan memerlukanmu (membutuhkanmu)

Dan cukupkan aku dengan ilmumu ya rab
Dengan soalanku(permohonanku) dan pilihanku
Wahai tuhanku yang menguasai diriku
Engkau maha mengetahui keadaan hambamu ini

adjaya

Plagiat at Doa Harian
SD di Ranji, Sukabumi 1981
Diniyyah di Pamoyanan, Sukabumi 1981
SMPN 2, Sukabumi, 1984
SMAN 1, Sukabumi, 1987
IKOPIN, Sumedang, 1992.

Anak: Putra ke-1 (Gontor 6), Putri ke-2 (Gontor Putri 3) dan Putri ke-3 (Ma'had Al-Muqoddasah Li Tahfidhil Qur'an)

Latest posts by adjaya (see all)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *